Много упражнения в Pilates са насочени към мускулите, поддържащи гръбначния стълб, включително напречния коремен мускул, мултифидите и тазовото дъно. Ако са изпълнени правилно, те могат да подобрят не само стойката, но и мобилността и стабилността на гръбначния стълб. 

Неправилната стойка е често срещана при хора от всички възрасти. Треньорите по  Pilates и персоналните треньори могат да направят оценка на стойката, за да открият съществуващи дисфункции и да научат клиентите да стоят и да се движат по-ефективно, без дискомфорт.