*Учебният материал е на английски език – в дигиталната платформа на NASM!

Помогни на жени на всякаква възраст да изглеждат и да се чувстват още по-добре.

Изцяло новият NASM Women’s Fitness Specialization (NASM-WFS) курс ще ти даде допълнителни знания за нуждите на дамската част от твоите клиенти.

Ще можеш уверено да съставяш ефективни и безопасни програми за дами на различна възраст, за да постигнат промяната, която търсят.

За разлика от други курсове за дамски фитнес, NASM-WFS е изчерпателна програма, която навлиза дълбоко в много теми, свързани със здравето и фитнеса, които интересуват жените и които имат важно значение за тях.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  • Обогати познанията си за фитнеса
  • Повиши своята популярност и форсирай кариерата си, тренирайки успешно жени на всякаква възраст
  • Получи насоки в областта на храненето
  • Прилагай Optimum Performance Training (OPT™) – модела, за да им помогнеш да постигнат целите си
  • Разбери кои са често срещаните митове за дамския фитнес и се научи да насърчаваш клиентите си, разяснявайки им научни факти
  • Бъди вдъхновяващ лидер за своите клиентки, независимо дали са тийнейджърки, дами на зряла възраст, бременни или дами след раждане

ПРОГРАМА:

Въведение: Добре дошли във фитнеса за жени

Глава 1: Текущ статус на здравето на жената

Всеки етап от живота на една жена има своите положителни страни и своите предизвикателства. Ще разгледаме особеностите на физиологията и здравето, характерни за всеки такъв етап; ще те запознаем със специфичните за жените здравословни проблеми, потенциални рискови фактори и как те могат да се отразят на програмата за тренировки и на поставянето на цели.


Глава 2: Невро-мускулни, скелетни, кардио-респираторни и ендокринни особености

Ще разгледаме промените, през които преминава тялото на жената на различни етапи от нейния живот (пубертет, бременност и менопауза).

Глава 3: Хормони и контрол на теглото

Разглежда отблизо метаболизма, регулирането на хормоните и специфичните аспекти на женската физиология, които са свързани с проблемите с теглото.

Глава 4: Особености на бременността и следродовия период

Запознава с физиологичните и анатомични особености на работата с бременни и жени в следродилен период. Ще се научиш да модифицираш упражненията съгласно тези особености.

Глава 5: Особености на менопаузата

Разглежда физиологичните и физиологични особености на пременопаузата, менопаузата и постменопаузата и стратегии за модификация на тренировките съгласно често срещаните симптоми.

Глава 6: Фитнес тестиране за жени

Запознава с компонентите на фитнес тестирането и как да използваш и субективната, и обективната оценка. Ще получиш модификации на тестирането за бременни клиентки и за такива в менопауза.

Глава 7: Тренировки за гъвкавост за жени

Разглежда рационалните моменти в тренировките за гъвкавост за жени. Дава насоки за методите на тренировка, включително предпазни мерки за бременни и жени в следродилен период.


Глава 8: Кардиореспираторна тренировка за жени

Запознава с ползите от кардиореспираторните тренировки, които помагат на жените да поддържат добро здраве и да се справят с промените в тялото си през различните етапи от живота.

Глава 9: Кор, баланс и плиометрика. Тренировки за бързина и ловкост при жените

Разбери важността на кора, баланса и плиометриката, както и развиването на бързина и ловкост при жените.

Глава 10: Тренировки със съпротивление за жени

Ще разбереш защо тренировките със съпротивление и работата с тежести са важна част от тренировъчната програма на жените и се научи да модифицираш тренировките според клиентите.

Глава 11: Интегрирано съставяне на програма за жени

Ще научи как да използваш информацията от фитнес тестирането, за да съставиш ефективна и безопасна програма според нуждите и желанията на клиента, с помощта на  NASM’s OPT™- модела.

Глава 12: Насоки за хранене ри жените

Ще разбереш колко е важно храненето за жените през различните етапи на живота им. Получи основни насоки за хранене, които да използваш в своята работа.

Глава 13: Особености на психологията и мотивацията

Ще се запознаеш с психологическите и емоционалните моменти, които е необходимо да отчиташ, когато работиш с жени. В допълнение ще разгледаме техники за използване на ефективна комуникация, за поставяне на цели и повишаване на мотивацията.


Глава 14: Бизнес и професионализъм

Ще разгледаме популяризирането и продажбата на услуги, свързани с дамския фитнес и ще обърнем внимание на бизнес- и етичните отговорности.

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Тестът се провежда онлайн. Той се състои от 100 въпроса с време за отговор – 90 мин. Резултатът, който ще ти бъде необходим за успешното вземане на изпита, е 70%.