*Учебният материал е на английски език – в дигиталната платформа на NASM! 

Курсът Кардио тренинг във фитнеса (част 2)(Cardio Training for Fitness -V2) ще ти даде познания как да правиш базова кардиореспираторна оценка и да съставяш индивидуални постепенни програми за трениране на кардиореспираторната система. Чрез тези програми ще помогнеш на клиентите, които искат да редуцират теглото си.

СЪДЪРЖАНИЕ:

✔ Курс за мануална оценка – материали за разпечатване

✔ Описание на всяка стъпка от процеса на оценка с демонстрационно видео

✔ 33 готови кардиореспираторни тренировъчни програми

✔ Онлайн изпит (25 въпроса)