*Учебният материал е на английски език – в дигиталната платформа на NASM!

Получи инструменти, с които да насочиш клиентите към позитивни промени в поведението.

Време е да помогнеш на клиентите си да извършат истинска, дългосрочна промяна в живота си. Завършвайки NASM Behavior Change Specialist, ще можеш да направиш именно това. Ще научиш как да откриеш какво мотивира клиентите ти и как да го използваш за постигането на трайни резултати.

Ще усвоиш тактики и инструменти като: ефективно постаняне на цели, техники за промяна на поведението, техники за когнитивна поведенческа терапия, междуличностни и социални влияния върху промените на поведението и други.

След завършването на курса ще разполагаш с всичко необходимо за да помогнеш на клиентите да постигнат цели, които са им се стрували невъзможни.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  • Съставяне на програми, които да доведат до по-бързи и по-ефективни резултати и да помогнат при задължането на клиенти
  • Ръководство за промяна на поведението с 9 модула, готово за изтегляне
  • Овладяване на трите етапа на поставяне на целите
  • Персонализиране на техниките според клиента и неговата личност
  • Коригиране на тренировъчните методи в зависимост от напредъка на клиента
  • Най-добрите, базиране на проучвания, програми

ПРОГРАМА:

Част 1: КОУЧИНГ ЗА ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО

Глава 1: Въведение в промяната на поведението
Научи как да идентифицираш и дефинираш нововъзникващите професии в областта на уелнеса и коучинга

Глава 2: Коучинг и комуникация
Разбери какво означава „коучинг“ като професия, която помага на хора и се научи да обясняваш с какво се занимава коучът. Като допълнение, ще мошеш да описваш основните елементи от коучинг комуникацията и каква роля играят предпочитанията в ученето за резултатите от коучинг процеса.

Глава 3: Скрининг и оценка на клиента
Запознай се с мултимодулната рамка за оценка на Лазарус и се научи да опознаваш клиента от различни перспективи. Това ще ти помогне да определиш правилните техники за промяна на поведението. Ще научиш колко е важно да се определи на какъв етап от процеса на промяна се намира клиентът, за да сеизберът правилните стратегии за намеса.

ЧАСТ 2: ЦЕЛИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО

Глава 4: Ефективно поставяне на цели
Разбери колко е важно поставянето на цели и какви техники могат да бъдат използвани за това.

Глава 5: Техники за поведенческа терапия
Разгледай фундаменталните концепции да поведенческа терапия, които помагат за дълготрайна промяна в поведението и се запознай с най-важните техники за поведенческа терапия, между които взаимното договаряне, контрол на стимулите, моделиране и релаксазионен тренинг.

Глава 6: Котнитивна поведенческа терапия

Запознай се с когнитивната поведенческа терапия (CBT) и нейните техники, свързани със здравето и фитнеса. Разбери коии CBT стратегии за самопомощ са подходящи за всеки ета п от поцеса на помяната на клиентите.

Глава 7: Ефективно въображение
Разбери как се използва ефективното въображение за подтигане промяна на поведението по отношение на здравето и фитнеса.

ЧАСТ 3: ДРУГИ

Глава 8: Междуличностни и социални влияния върху промяната на поведението
Разбери кои социални аспекти влияят върху формирането на ново поведение и върху спазването на програма за хранене и тренирови.

Глава 9: Професионална практика и етика
Запознай се с ползите за теб като професионарист и за твоите клиенти от спазването на високи професионални и етични стандарти.

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Тестът се провежда онлайн. Той се състои от 100 въпроса с време за отговор – 90 мин. Резултатът, който ще ти бъде необходин за успешното вземане на изпита, е 70%.