Продължителните кардио тренировки с умерена интензивност се считат за златен стандарт. Други видове тренировки обаче могат да предложат равни или по-големи ползи, особено за някои категории хора. Ще се запознаеш с изследвания, които ще ти помогнат да адаптираш тренировачната програма към конкретния клиент.

По време на курса:

  • ще разбереш как да дефинираш различните видове метаболитни тренировки;
  • ще се научиш да прилагаш протоколи за zone training, за да постигнеш максимален успех с клиента;
  • ще се запознаеш с дискусии относно науката за кардиореспираторното обучение.
  • ще можеш да сравниш ползите от MICT и HIIT – стиловете на кардиореспираторната тренировка.