От решаващо значение за работата на персоналния треньор и за здравето на неговите клиенти е разбирането как стратегиите за следтренировачно възстановяване могат да повлияят на способността на тялото да се лекува.

Ще научиш:

  • как протоколите за възстановяване влияят на човешкото тяло и как, когато са правилно подбрани, могат да подобрят формата на клиента;
  • какви са различните начини за възстановяване, достъпни за фитнес професионалистите.