*Учебният материал е на английски език – в дигиталната платформа на NASM! 

ОПИСАНИЕ:

Фитнес професионалистите могат да играят ключова роля за здравето на хората, като им помагат по различни начини.

Поддържайки клиентите мотивирани и ангажирани в тренировките, помагайки им да мислят по начин, който ще допринесе за справяне с предизвикателствата в ежедневието, треньорите се проявяват като активни лидери за хората, сблъскващи се с ефектите от пандемията.

COVID-19 Fitness Management Guide ще ти даде насоки за работа с клиенти в света след COVID-19.

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА:

  • 6 PDF глави, които разглеждат доказателствено базирани стратегии за управление на обекти във фитнес индустрията и работа с клиенти, най-добрите бизнес практики за фин.тнес професионалисти, съвети за тренировки с хора, вазстановяващи се от COVID-19 и много други;
  • 1 Изпит (0.3 NASM CEUs)

СЪДЪРЖАНИЕ:

✔ Модул 1: Въведение и преглед на курса

✔ Модул 2: Управление на обекти

✔ Модул 3: Работа с клиенти

✔ Модул 4: Технология за мониторинг на клиентите

✔ Модул 5: Стратегии за уелнес и превенция

✔ Модул 6: Препоръчителни бизнес практики